Chinese Society of «Digestive Endoscopy (CSDE)

Prof. Qi-lian Zhang Dept. of Surgery First Teaching Hospital Beijing Medical University Chang Qiao, Xi Cheng Yu Beijing, China Tel. +86-10-66171122 Ext. 2437 Fax +86-10-66176450